Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinapril

Klassificering: 1

Preparat: Accupro, Accupro®, Accupro® Comp, Quinapril/Hydrochlorothiazid Orion

ATC kod: C09AA06, C09BA06

Substanser: kinapril, kinaprilat, kinaprilhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1%. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Begg EJ, Robson RA, Gardiner SJ, Hudson LJ, Reece PA, Olson SC et al. Quinapril and its metabolite quinaprilat in human milk. Br J Clin Pharmacol 2001; 51: 478-81 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.