Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kinin

Klassificering: 1

Preparat: Kinin APL, Kinin RPH Pharma

ATC kod: P01BC01

Substanser: kinin, kininhydroklorid (dihydrat), kininklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Vid val av behandling av malaria bör i första hand Plasmodium species, sjukdomens allvarlighetsgrad samt aktuellt resistensläge beaktas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 25 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 5 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Phillips RE, Looareesuwan S, White NJ et al. Quinine pharmacokinetics and toxicity in pregnant and lactating women with falciparum malaria. Br J Clin Pharmacol. 1986;21:677-83. PubMed
  2. Looareesuwan S, White NJ, Silamut K, Phillips RE, Warrell DA. Quinine and severe falciparum malaria in late pregnancy. Acta Leiden. 1987;55:115-20. PubMed
  3. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2015. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22492/Rekommendationer-malariaprofylax-2015-15143.pdf. [cited 2017-04-10]. Länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter