Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klaritromycin

Klassificering: 2

Preparat: Clarithromycin Aurobindo, Clarithromycin HEC, Clarithromycin HEC Pharm, Clarithromycin Hexal, Clarithromycin Krka, Clarithromycin Ranbaxy, Clarithromycin Teva, Klacid, Klaritromycin Ebb, Klaritromycin STADA, Nexium® HP

ATC kod: A02BD06, J01FA09

Substanser: klaritromycin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 12 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3,2% (2). I en studie exponerades sex av 55 barn för klaritromycin via bröstmjölk sju av de 55 barnen hade hudutslag, diarré, minskad aptit, eller somnolens övriga hade inga biverkningar. Tyvärr framgår det inte vilka av barnen som ammades av mödrar som behandlades med klaritromycin (3). En viss ökad risk för pylorusstenos hos spädbarn till ammande mödrar efter förskrivning av makrolider har diskuterats i en obekräftad receptförskrivningssudie (4) och i en fallrapport (5) men kunde inte visas i en annan studie (3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Sedlmayr T, Peters F, Raasch W, Kees F. Clarithromycin, a new macrolide antibiotic. Effectiveness in puerperal infections and pharmacokinetics in breast milk] Geburtshilfe Frauenheilkd. 1993;53(7):488-91 PubMed
  3. Goldstein LH, Berlin M, Tsur L, Bortnik O, Binyamini L, Berkovitch M. The safety of macrolides during lactation. Breastfeed Med. 2009;4:197-200. PubMed
  4. Sorensen HT, Skriver MV, Pedersen L et al. Risk of infantile hypertrophic pyloric stenosis after maternal postnatal use of macrolides. Scand J Infect Dis. 2003;35:104-6. PubMed
  5. Stang H. Pyloric stenosis associated with erythromycin ingested through breastmilk. Minn Med. 1986;69:669-70, 682. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.