Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klemastin

Klassificering: 2

Preparat: Tavegil, Tavegyl, Tavegyl®

ATC kod: R06AA04

Substanser: klemastin, klemastinfumarat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för biverkningar (sedation).

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Slöhet, irritabilitet, matvägran, stelhet i nacken och gällt skrikande har rapporterats hos ett ammat barn (modern behandlades dock även med fenytoin och karbamazepin).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Kok TH, Taitz LS, Bennett MJ, Holt DW. Drowsiness due to clemastine transmitted in breast milk. Lancet 1982;1(8277):914-915. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter