Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klevidipin

Klassificering: 2

Preparat: Cleviprex

ATC kod: C08CA16

Substanser: klevidipin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Med tanke på klevidipins korta halveringstid torde det räcka med 2 timmars amningsuppehåll efter avslutad infusion för att undvika exponering av ett ammat barn.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter