Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klindamycin - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Acnatac, Dalacin, Dalacin®, Duac®

ATC kod: D10AF01, D10AF51, G01AA10

Substanser: klindamycin, klindamycinfosfat, klindamycinhydroklorid, klindamycinkloridmonohydrat, klindamycinpalmitathydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg då den systemiska exponeringen för topikalt klindamycin är låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10% (1,2,3). Kliniska data för topikalt administrerat klindamycin saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Steen B, Rane A. Clindamycin passage into human milk. Br J Clin Pharmacol 1982;13(5):661-664. PubMed
  2. Smith JA. Clindamycin in human breast milk. CMAJ 1975;112(April 5):806. PubMed
  3. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter