Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klindamycin - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Clindamycin Actavis, Clindamycin Alternova, Clindamycin EQL Pharma, Clindamycin Orifarm, Clindamycin ratiopharm, Clindamycin Stragen, Dalacin, Dalacin®, Dalacine, Klindamycin Ebb

ATC kod: J01FF01

Substanser: klindamycin, klindamycinfosfat, klindamycinhydroklorid, klindamycinkloridmonohydrat, klindamycinpalmitathydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 26 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 9 % och barndosen beräknas till 14,6 mg/L (maternell dos 150 mg fyra gånger dagligen) vilket kan jämföras med att terapeutisk dos för barn i samma storlek är 100 mg/dygn (2-6). Blodiga diarréer har rapporterats hos ett ammat barn (7).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matsuda S. Transfer of antibiotics into maternal milk. Biol Res Pregnancy Perinatol. 1984;5(2):57-60. PubMed
  3. Zhang Y, Zhang Q, Xu Z. [Tissue and body fluid distribution of antibacterial agents in pregnant and lactating women]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 1997;32:288-92. PubMed
  4. Steen B, Rane A. Clindamycin passage into human milk. Br J Clin Pharmacol 1982;13(5):661-664. PubMed
  5. Smith JA, Morgan JR, Rachlis AR, Papsin FR. Clindamycin in human breast milk. Can Med Assoc J. 1975;112:806. PubMed
  6. Matsuda S, Mori S, Azuma S. Clinical evaluation of clindamycin in gyneco-obstetrics. Chemotherapy (Tokyo). 1969;17:899-900. (abstract)
  7. Mann CF. Clindamycin and breast-feeding. Pediatrics 1980;66(6):1030-1031 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.