Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kliokinol

Klassificering: 1

Preparat: Betnovat® med chinoform, Locacorten Vioform Eardrops, Locacorten®-Vioform®, Locacorten-Vioform

ATC kod: D07BB01, D07BC01, D07CB05, S02CA02

Substanser: kliokinol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Kliokinol applicerat på huden absorberas dock endast till 3-4% (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Betametason och kliokinol (Betnovat med chinoform) (SPC). GlaxoSmithKline

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.