Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klobazam

Klassificering: 2

Preparat: Frisium, Frisium Sanofi Aventis UK, Frisium Sanofi Belgium, Frisium Sanofi Oy, Frisium sanofi-aventis Netherlands B.V., Tapclob, Urbanyl

ATC kod: N05BA09

Substanser: klobazam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 10 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2). Letargi, kräkningar och dålig viktuppgång har rapporterats hos sammanlagt två ammade barn, båda exponerades dock för andra antiepileptika också (3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Bennet PN, editor. Drugs and Human Lactation. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 1996.
  2. Tomson T, Palm R, Kallen K, Ben-Menachem E, Soderfeldt B, Danielsson B et al. Pharmacokinetics of levetiracetam during pregnancy, delivery, in the neonatal period, and lactation. Epilepsia 2007;48(6):1111-1116 PubMed
  3. Paret N, Gouraud A, Bernard N, Burel M, Cottin J, Descotes J et al. Long-term follow-up of infants exposed to levetiracetam during breastfeeding: Comparison to a control group. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014;100:537-538. Abstract.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.