Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klometiazol

Klassificering: 2

Preparat: Distraneurine, Heminevrin, Heminevrin®

ATC kod: N05CM02

Substanser: klometiazol, klometiazoledisilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 5,8 %. Koncentrationer på upp till 18 ng/mL har uppmätts hos fyra ammade barn, men dessa hade exponerats även under slutet av graviditeten. Kliniska data om hur barnen mådde saknas (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Tunstall ME, Campbell DM, Dawson BM, Jostell KG. Chlormethiazole treatment and breast feeding. Br J Obstet Gynaecol 1979;86(10):793-798. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter