Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klomifen

Klassificering: 2

Preparat: Clomid, CLOMIFEN® Ferring, Clomifen-ratiopharm, Pergotime®

ATC kod: G03GB02

Substanser: klomifen, klomifencitrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Klomifen minskar prolaktinutsöndringen och kan därmed förväntas reducera mjölkmängden hos modern.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.