Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klomipramin

Klassificering: 2

Preparat: Anafranil, Anafranil Novartis, Anafranil Retard, Anafranil®, Anafranil® Retard, Klomipramin Mylan

ATC kod: N06AA04

Substanser: klomipramin, klomipraminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 3,92 %. Koncentrationer upp till 5,5 ng/ml har uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos sju ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Yoshida K, Smith B, Craggs M et al. Investigation of pharmacokinetics and possible adverse effects in infants exposed to tricyclic antidepressants in breast-milk. J Affective Disord. 1997;43:225-37. PubMed
  2. Schimmell MS, Katz EZ, Shaag Y, Pastuszak A, Koren G. Toxic neonatal effects following maternal clomipramine therapy. J Toxicol Clin Toxicol. 1991;29:479-84. PubMed
  3. Wisner KL, Perel JM, Foglia JP. Serum clomipramine and metabolite levels in four nursing mother-infant pairs. J Clin Psychiatry. 1995;56:17-20. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.