Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klonazepam

Klassificering: 2

Preparat: Iktorivil®, Rivotril

ATC kod: N03AE01

Substanser: klonazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor har en relativ barndos på 1,8-2,5% beräknats (1,2). Plasmakoncentrationer har mätts på 14 barn och vanligtvis har låga eller odetekterbara nivåer uppmätts(1-5). Hos ett prematurt barn med omogen levermetabolism uppmättes dock en koncentration på 70 nmol/L (terapeutiska koncentrationer 20-200 nmol/L)(4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 33 ammade barn (1,4,7). Andningsproblem, apné, hypotoni, dålig viktuppgång, matningssvårigheter och sedering har rapporterats hos sammanlagt tio ammade barn (2,3,5-8).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Söderman P, Matheson I. Clonazepam in breast milk. Eur J Pediatr 1988;147(2):212-213 PubMed
  2. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001
  3. Fisher JB, Edgren BE, Mammel MC, Coleman JM. Neonatal apnea associated with maternal clonazepam therapy: a case report. Obstet Gynecol 1985;66(3 Suppl):34S-35S PubMed
  4. Birnbaum CS, Cohen LS, Bailey JW, Grush LR, Robertson LM, Stowe ZN. Serum concentrations of antidepressants and benzodiazepines in nursing infants: A case series. Pediatrics 1999;104(1):e11 PubMed
  5. Bossi L, Battino D, Caccamo ML, De Giambattista M, Latis GO, Oldrini A et al. Pharmacokinetics and clinical effects of antiepileptic drugs in newborns of chronically treated epileptic mothers. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 373-381.
  6. Hartmann A-M, Koch S, Jäger-Roman E, Helge H. [Breast feeding, weight gain and behaviour in newborns of epileptic women]. Monatsschr Kinderheilkd 1994;142:505-512.
  7. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161:448-51. PubMed
  8. Soussan C, Gouraud A, Portolan G, Jean-Pastor MJ, Pecriaux C, Montastruc JL et al. Drug-induced adverse reactions via breastfeeding: a descriptive study in the French Pharmacovigilance Database. Eur J Clin Pharmacol. 2014;70(11):1361-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter