Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klonidin

Klassificering: 2

Preparat: Catapres, Catapresan, Catapresan 25, Catapresan TTS-1, Catapresan TTS-2, Catapresan TTS-3, Catapresan®, Catapres-TTS, Catapres-TTS-3, Clonidine Hydrochloride, Dixarit, Kapvay, Klonidin APL

ATC kod: C02A, C02AC01, N02CX02, N07X

Substanser: klonidin, klonidinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 10 ammande kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 8,4% (1,2). Serumkoncentrationer omkring 0,5 ng/ml, motsvarande cirka hälften av mödrarnas serumkoncentration (moderns medeldos 309 ug/dag), har uppmätts 10-14 dagar efter förlossning hos 9 ammade barn (1), medan klonidin inte kunde påvisas i serum hos ett fyra veckors ammat barn (moderns dos 75 ug/dag) (2). Flera barn uppvisade symtom (hypoglykemi, hypotoni) under de första två veckorna efter födseln, vilket dock skulle kunna relatera till läkemedelsexponeringen under graviditeten (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hartikainen-Sorri AL, Heikkinen JE, Koivisto M. Pharmacokinetics of clonidine during pregnancy and nursing. Obstet Gynecol. 1987;69:598-600. PubMed
  2. Bunjes R, Schaefer C, Holzinger D. Clonidine and breast-feeding. Clin Pharm. 1993;12:178-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.