Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klopidogrel

Klassificering: 3

Preparat: Clopidogrel Accord, Clopidogrel Actavis, Clopidogrel Aliud, Clopidogrel Aristo, Clopidogrel Aurobindo, Clopidogrel Krka, Clopidogrel Mylan, Clopidogrel Orion, Clopidogrel Pensa, Clopidogrel ratiopharm, Clopidogrel Sandoz, Clopidogrel STADA, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Teva Pharma, Clopidogrel Teva Pharma B.V., Clopidogrel Zentiva, Cloriocard, Grepid, Klopidogrel Arrow, Plavix

ATC kod: B01AC04

Substanser: klopidogrel, klopidogrelbesilat, klopidogrelhydrobromidmonohydrat, klopidogrelhydroklorid, klopidogrelvätesulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för antikoagulativ effekt hos barnet inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.