Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloramfenikol - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Chloromycetin®, Kloramfenikol "DAK", Kloramfenikol Santen, Kloramfenikol Trimb, Minims Chloramphenicol

ATC kod: S01AA01

Substanser: kloramfenikol, kloramfenikolnatriumsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn vid behandling med ögondroppar/salva bedöms vara låg, med tanke på den låga systemiska exponeringen hos modern. För att ytterligare minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från 19 kvinnor kan den relativa barndosen vid systemisk behandling beräknas till <5% (2,3). Kliniska data om amning under behandling med koramfenikol ögondroppar/salva saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Drugline nr 18149 Drugline nr 18149
  2. Havelka J, Hejzlar M, Popov V, Viktorinová D, Procházka J. Excretion of chloramphenicol in human milk. Chemotherapy. 1968;13:204-11. PubMed
  3. Plomp TA, Thiery M, Maes RA. The passage of thiamphenicol and chloramphenicol into human milk after single and repeated oral administration. Vet Hum Toxicol. 1983;25:167-72. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.