Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloramfenikol - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat:

Substanser: kloramfenikol, kloramfenikolnatriumsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från 19 kvinnor kan den relativa barndosen vid systemisk behandling beräknas till <5% (2,3). Somnolens under amning, vägran att amma, meteorism samt kraftiga kräkningar har rapporterats hos 50 ammande barn vars mödrar behandlats med höga orala doser kloramfenikol (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Drugline nr 18149 Drugline nr 18149
  2. Havelka J, Hejzlar M, Popov V, Viktorinová D, Procházka J. Excretion of chloramphenicol in human milk. Chemotherapy. 1968;13:204-11. PubMed
  3. Plomp TA, Thiery M, Maes RA. The passage of thiamphenicol and chloramphenicol into human milk after single and repeated oral administration. Vet Hum Toxicol. 1983;25:167-72. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter