Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorcyklizin

Klassificering: 3

Preparat: Anervan, Anervan Novum, Exolyt®

ATC kod: N02CA72, R05CA10

Substanser: klorcyklizin, klorcyklizinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken är ofullständigt dokumenterad kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter