Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorhexidin

Klassificering: 1

Preparat: Chloraprep, Chloraprep® färgad, Corsodyl®, Descutan, Desivon, Hexident®, Hibiscrub, Hibitane®, Klorhexidin Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit Fresenius Kabi, Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi, Natriumfluorid-Klorhexidin AB Unimedic, Natriumfluorid-klorhexidin APL, Periochip®, Uro-Tainer Chlorhexidin 1:5000

ATC kod: A01AA30, A01AB03, B05CA02, D08AC02, D08AC52

Substanser: klorhexidin, klorhexidindiacetat, klorhexidindiglukonat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Klorhexidins låga biotillgänglighet innebär att risken för barnet bedöms vara låg vid topikal administrering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 100 ammade barn, vars mödrar behandlade brösthuden (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Herd B, Feeney JG. Two aerosol sprays in nipple trauma. Practitioner. 1986;230:31-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.