Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorokin

Klassificering: 2

Preparat: Klorokinfosfat RPH Pharma, Nivaquine

ATC kod: P01BA01

Substanser: klorokin, klorokinfosfat, klorokinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid dosering för malariaprofylax. Vid dosering för reumatiska sjukdomar anses risken för ett fullgånget barn måttlig; substansens långa halveringstid på 30-60 dagar är ett observandum och barnet bör observeras för biverkningar som tex hypotension och diarré.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Trots data från ca 60 kvinnor är det på grund av studiernas upplägg och klorokins långa halveringstid svårt att räkna ut en tillförlitlig relativ barndos och värden mellan <1% och upp mot terapeutisk dos har angivits (1-6). Kliniska data på barn saknas. Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning och Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand klorokin, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (7,8).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Edstein MD, Veenendaal JR, Hyslop R. Excretion of mefloquine in human breast milk. Chemotherapy (Basel). 1988;34:165-9. PubMed
  2. Deturmeny E, Viala A, Durand A, Nosny Y. [Chloroquine transfer to milk A case]. Therapie. 1984;39:438-40. PubMed
  3. Ogunbona FA, Onyeji CO, Bolaji OO et al. Excretion of chloroquine and desethylchloroquine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1987;23:473-6. PubMed
  4. Boelaert JR, Yaro S, Augustijns P, Meda N, Schneider YJ, Schols D et al. Chloroquine accumulates in breast-milk cells: potential impact in the prophylaxis of postnatal mother-to-child transmission of HIV-1. AIDS. 2001;15:2205-7. PubMed
  5. Law I, Ilett KF, Hackett LP et al. Transfer of chloroquine and desethylchloroquine across the placenta and into milk in Melanesian mothers. Br J Clin Pharmacol. 2008;65:674-9. PubMed
  6. Ette EI, Essien EE, Ogonor JI, Brown-Awala EA. Chloroquine in human milk. J Clin Pharmacol. 1987;27:499-502. PubMed
  7. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2015. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22492/Rekommendationer-malariaprofylax-2015-15143.pdf. [cited 2017-04-10]. Länk
  8. Färnert A, Hellgren U. Malaria. Infpreg. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet; 2016 länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter