Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorpromazin

Klassificering: 3

Preparat: Chlorpromazine, Chlorpromazine Hydrochloride, Hibernal (Largactil), Largactil, Largactil Europharma, Largactil Pharmel, Largactil Sanofi Aventis, Largactil Sanofi-Aventis, Largactil Teofarma

ATC kod: N05AA01

Substanser: klorpromazin, klorpromazinembonat, klorpromazinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risk för centralnervös påverkan föreligger avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk uppmätt hos 22 kvinnor men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (1-2,4,7). Letargi, slöhet, trötthet, försenad utveckling har rapporterats hos mer än fem ammade barn (2-4,8). De tre barnen som hade försenad utveckling exponerades dock för både klorpromazin och haloperidol (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Blacker KH, Weinsten BJ, Ellman GL. Mother's milk and chlorpromazine. American Journal of Psychiatry. 1962;119(2):178-179.
  2. Wiles DH, Orr MW, Kolakowska T. Chlorpromazine levels in plasma and milk of nursing mothers. Br J Clin Pharmacol 1978;5(3):272-273. PubMed
  3. Lacey JH. Dichloralphenazone and breast milk. Br Med J. 1971;4:684. PubMed
  4. Yoshida K, Smith B, Craggs M, Kumar R. Neuroleptic drugs in breast-milk: a study of pharmacokinetics and of possible adverse effects in breast-fed infants. Psychol Med 1998;28(1):81-91. PubMed
  5. Ohkubo T, Shimoyama R, Sugawara K. Determination of chlorpromazine in human breast milk and serum by high-performance liquid chromatography. J Chromatogr. 1993;614:328-32. PubMed
  6. Uhlír F, Rýznar J. Appearance of chlorpromazine in the mother's milk. Act Nerv Super (Praha). 1973;15:106. PubMed
  7. Kris EB. Children of mothers maintained on pharmacotherapy during pregnancy and postpartum. Curr Ther Res Clin Exp. 1965;7:785-9. PubMed
  8. BONELLO FJ. Chlorpromazine in general practice. Int Rec Med Gen Pract Clin. 1956;169:197-212. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.