Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorprotixen

Klassificering: 2

Preparat: Truxal®

ATC kod: N05AF03

Substanser: klorprotixen, klorprotixenhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Matheson I, Evang A, Overø KF, Syversen G. Presence of chlorprothixene and its metabolites in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1984;27(5):611-3. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter