Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klortalidon

Klassificering: 3

Preparat: Chlorthalidone, Hygropax, Hygroton, Hygroton Tablets 50mg

ATC kod: C03BA04

Substanser: klortalidon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Klortalidons långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos ett ammat barn. Om man trots detta väljer att behandla med klortalidon under amning bör barnets tillväxt följas noggrant.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till minst 15 % (eftersom det inte är angivet när under dosintervallet proverna togs skulle den relativa barndosen kunna vara högre) (1). Kliniska data på barn saknas. Klortalidon kan eventuellt påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mulley BA, Parr GD, Pau WK, Rye RM, Mould JJ, Siddle NC. Placental transfer of chlorthalidone and its elimination in maternal milk. Eur J Clin Pharmacol. 1978;13:129-31. PubMed
  2. REIHER KH. [Suppression of lactation by stimulation of diuresis]. Zentralbl Gynakol. 1963;85:188-90. PubMed
  3. Vercruysse J. [Inhibition of lactation Comparative study of an estro-androgen and of a diuretic]. Brux Med. 1966;46:1258-66. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.