Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klorzoxazon

Klassificering: 3

Preparat: Paraflex®

ATC kod: M03BB03, M03BB53

Substanser: klorzoxazon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter