Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Klassificering: 2

Preparat: Antifungol, Apocanda-Lösung, Canesten, Canesten®, Klotrimazol Mylan

ATC kod: D01AC01, G01AF02

Substanser: klotrimazol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet är troligen låg vid topikal administering då absorbtionen är ringa (1,2). Vid behandling av bröstvårtorna bör dock krämen noggrant torkas av innan amning, eftersom den perorala biotillgängligheten är hög (1).

Bakgrund

Kliniska data på barn saknas. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  2. Produktresumé Klotrimazol (Candesten) (SPC), Bayer

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.