Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klozapin

Klassificering: 3

Preparat: Clozapine 2care4, Clozapine Accord, Clozapine Actavis, Clozapine Mylan, Clozapine Orifarm, Clozapine Sandoz, Clozapine Teva, Leponex, Leponex®

ATC kod: N05AH02

Substanser: klozapin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risk för centralnervös och blodbildspåverkan föreligger avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2). Försenad talutveckling, agranulocytos och somnolens har rapporterats hos sammanlagt tre ammade barn (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Barnas C, Bergant A, Hummer M, Saria A, Fleischhacker WW. Clozapine concentrations in maternal and fetal plasma, amniotic fluid, and breast milk. Am J Psychiatry 1994;151(6):945. PubMed
  2. Dev VJ, Krupp P. Adverse events profile and safety of clozapine. Rev Contemp Pharmacother. 1995;6:197-208
  3. Mendhekar DN. Possible delayed speech acquisition with clozapine therapy during pregnancy and lactation. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2007;19(2):196-197. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.