Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koffein

Klassificering: 2

Preparat: Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, Alvedon Comp, Anervan, Anervan Novum, Anervan®, Bamyl® koffein, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Cafergot®, Ergokoffin, Koffazon N, Koffein Meda, Koffeinnatriumbensoat APL, Lergigan® comp., Magnecyl-koffein, Magnecyl-koffein brus, Migergot, Migril, Paracut Comp, Peyona, Somadril comp., Somadril® comp., Tiplo, Tiplo Citrus, Treo Hallon, Treo®, Treo® citrus, Treo® comp

ATC kod: M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N02BE51, N02CA52, N02CA72, N06BC01, R06AD52

Substanser: koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för påverkan på friska fullgångna barn är låg vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar till exempel sprittighet och dålig sömn. Samtidigt intag av koffein genom kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker bör begränsas.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i hög grad. Innehållet i mjölk varierar kraftigt mellan olika mätmetoder i olika studier (1-4). Sprittighet och dålig sömn har rapporterats hos några barn vars mödrar intagit stora mängder koffein (5-7).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ryu JE. Effect of maternal caffeine consumption on heart rate and sleep time of breast-fed infants. Dev Pharmacol Ther. 1985;8:355-63. PubMed
  2. Tyrala EE, Dodson WE. Caffeine secretion into breast milk. Arch Dis Child. 1979;54:787-9. PubMed
  3. Oo CY, Burgio DE, Kuhn RC, Desai N, McNamara PJ. Pharmacokinetics of caffeine and its demethylated metabolites in lactation: predictions of milk to serum concentration ratios. Pharm Res. 1995;12:313-6. PubMed
  4. Stavchansky S, Combs A, Sagraves R, Delgado M, Joshi A. Pharmacokinetics of caffeine in breast milk and plasma after single oral administration of caffeine to lactating mothers. Biopharm Drug Dispos. 1988;9:285-99. PubMed
  5. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8. PubMed
  6. Clement MI . Caffeine and babies . BMJ. 1989 MAY 27;298:1461. PubMed
  7. Rustin J . Caffeine and babies. BMJ. 1989 JULY 8;299:121.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.