Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolestipol

Klassificering: 2

Preparat: Lestid®

ATC kod: C10AC02

Substanser: kolestipol, kolestipolhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Eftersom kolestipol binder fettlösliga vitaminer skulle förlängd användning av substansen teoretiskt kunna resultera i brist på dessa vitaminer hos mor och sekundärt hos barnet (1).

Bakgrund

Dokumentation om amning saknas. Kolestipol absorberas inte från magtarmkanalen.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 8th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 2007.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter