Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolistin

Klassificering: 2

Preparat: Colimycin, Colineb, Colobreathe, Tadim

ATC kod: J01XB01

Substanser: kolistimetatnatrium, kolistin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Hos vuxna absorberas ej kolistin från mag-tarmkanalen (1) och absorbtionen från magtarmkanalen är troligen låg även hos spädbarn. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (2).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Hos 49 kvinnor uppmättes höga koncentrationer i bröstmjölk, men beroende på studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte säkert beräknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 9th Ed. 2011
  2. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter