Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolkicin

Klassificering: 2

Preparat: Colchicina Seid, Colchicine, Colchicine Opocalcium, Colchicine Tablets BP 500 mcg, Colchimex, Colrefuz, Kolkicin 2care4, Kolkicin APL, Kolkicin Ebb, Kolkicin Medartuum, Kolkicin Tiofarma

ATC kod: M04AC01

Substanser: kolkicin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <8 % (1,2), men i ett fall var den relativa barndosen 28% (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 47 ammade barn till kvinnor som behandlats mot familjär medelhavsfeber (1,2,4)

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Milunsky JM. Breast-feeding during colchicine therapy for familial Mediterranean fever. J Pediatr 1991;119(1 Pt 1):164. PubMed
  2. Ben-Chetrit E, Scherrmann JM, Levy M. Colchicine in breast milk of patients with familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum 1996;39(7):1213-7. PubMed
  3. Guillonneau M, Aigrain EJ, Galliot M, Binet MH, Darbois Y. Colchicine is excreted at high concentrations in human breast milk. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995;61(2):177-8. PubMed
  4. Herscovici T, Merlob P, Stahl B, Laron-Kenet T, Klinger G. Colchicine use during breastfeeding. Breastfeed Med. 2015;10:92-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.