Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvetiapin

Klassificering: 1

Preparat: Alzen Depot, Biquetan, Ketipinor, Quetiapin 1A Farma, Quetiapin Actavis, Quetiapin Amneal, Quetiapin Arrow, Quetiapin Ebb, Quetiapin Fair-Med, Quetiapin Hexal, Quetiapin Krka, Quetiapin Medical Valley, Quetiapin Orion, Quetiapin Sandoz, Quetiapin Stada, Quetiapine Accord, Quetiapine Teva, Seroquel, Seroquel Depot, Seroquel®

ATC kod: N05AH04

Substanser: kvetiapin, kvetiapinfumarat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är dock okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från elva ammande kvinnor kan den relativa barndosen beräknas vara som högst 0,5% (1-6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 13 ammade barn (1-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Drugline nr 23243, 2007-03-13 PubMed
  2. Krüninger U, Meltzer V, Heinke C, Herpich S, Schreiber W. Pregnancy and lactation under treatment with quetiapine. Psychiatrische Praxis 2007;34(Suppl 1):S75-S76
  3. Balke LD. Quetiapine effective in the treatment of bipolar affective disorder during pregnancy. World J Biol Psychiatry 2001;(2):303S. Abstract P021-15.
  4. Seppälä J. Quetiapine ('Seroquel') is effective and well tolerated in the treatment of psychotic depression during breast-feeding. Int J Neuropsychopharmacol 2004;7 (Suppl 1)(S245):Abstract P01.431.
  5. Kruninger U, Meltzer V, Hiemke C. Schwangerschaft und Stillzeit unter Behandlung mit Quetipine - eine kasuistik. Psychiatr Prax. 2007;34(Suppl 1):S75-6.
  6. L.Var, I.Ince, A.Topuzoglu, A.Yildiz. Management of postpartum manic episode without cessation of breastfeeding: a longitudinal follow up of drug excretion into breast milk. Eur Neuropsychopharmacol 2013;23 Suppl 2:382.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.