Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Labetalol

Klassificering: 1

Preparat: Albetol, Labetalol S.A.L.F., Trandate

ATC kod: C07AG01

Substanser: labetalol, labetalolhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 45 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1% (1-4). Koncentrationer upp till 21 ng/mL har uppmätts hos två barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 85 ammade barn (5). Bradykardi har rapporterats hos ett prematurt barn som matades med bröstmjölk (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Leitz F, Bariletto S, Gural R, Jaworsky L, Patrick J, Symchowicz S. Secretion of labetalol in breast milk of lactating women. Fed Proc. 1983;42:378 Abstract.
  2. Lunell NO, Kulas J, Rane A. Transfer of Labetalol into amniotic fluid and breast milk in lactating women. Eur J Clin Pharmacol. 1985;28:597-99. PubMed
  3. Michael CA. Use of labetalol in the treatment of severe hypertension during pregnancy. Br J Clin Pharmacol. 1979;8(Suppl 2):211S-5S. PubMed
  4. Mirpuri J, Patel H, Rhee D, Crowley K . What's mom on? A case of bradycardia in a premature infant on breast milk . J Invest Med. 2008;56:409 Abstract.
  5. Michael CA. The evaluation of labetalol in the treatment of hypertension complicating pregnancy. Br J Clin Pharmacol. 1982;13:127S-131S. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter