Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lakosamid

Klassificering: 3

Preparat: Vimpat

ATC kod: N03AX18

Substanser: lakosamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är svår att bedömma då underlaget är bristfälligt. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,8 % (1). Koncentrationer upp till 200 ng/mL har uppmätts hos barnet (terapeutisk intervall saknas men vid dosen 200 mg/dag ses koncentrationer på  ca 2500 ng/mL)(1). Matningssvårigheter och somnolens rapporterades hos barnet (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ylikotila P, Ketola RA, Timonen S, Malm H, Ruuskanen JO. Early pregnancy cerebral venous thrombosis and status epilepticus treated with levetiracetam and lacosamide throughout pregnancy. Reprod Toxicol. 2015;57:204-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter