Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktitol

Klassificering: 1

Preparat: Importal® Ex-Lax

ATC kod: A06AD12

Substanser: laktitol, laktitoldihydrat, laktitolmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Laktitol utövar sin effekt lokalt i tarmen och har mycket låg absorbtionsgrad, varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter