Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktobaciller

Klassificering: 1

Preparat: Ecovag, Trevis, Vivag

ATC kod: A07, G01A, G02

Substanser: lactobacillus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, DSM14869, Lactobacillus rhamnosus, 271, Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men med tanke på att det är bakterier förefaller det osannolikt att de skulle passera över i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 180 ammade barn (1,2).
 
Notera att denna text gäller läkemedelsklassade preparat som innehåller laktobaciller, kosttillskott står ej under Läkemedelsverkets tillsyn och saknar krav på dokumentation över säkerhet och risk för kontaminationer kan ej uteslutas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Rautava S, Kainonen E, Salminen S, Isolauri E. Maternal probiotic supplementation during pregnancy and breast-feeding reduces the risk of eczema in the infant. J Allergy Clin Immunol. 2012;130:1355-60. PubMed
  2. Mastromarino P, Capobianco D, Miccheli A, Praticò G, Campagna G, Laforgia N et al. Administration of a multistrain probiotic product (VSL#3) to women in the perinatal period differentially affects breast milk beneficial microbiota in relation to mode of delivery. Pharmacol Res. 2015;95-96:63-70. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter