Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lamotrigin

Klassificering: 2

Preparat: Crisomet, Labileno, Lamictal, Lamictal 25 mg disperguojamosios, Lamictal®, Lamocare, Lamotrigin 1A Farma, Lamotrigin 2care4, Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Amneal, Lamotrigin Arrow, Lamotrigin Aurobindo, Lamotrigin Bluefish, Lamotrigin BMM Pharma, Lamotrigin Ebb, Lamotrigin EQL, Lamotrigin Hexal, Lamotrigin Medochemie, Lamotrigin Mylan, Lamotrigin Orifarm, Lamotrigin ratiopharm, Lamotrigin Teva

ATC kod: N03AX09

Substanser: lamotrigin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet förväntas vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör moderns plasmakoncentration följas noga och barnet bör observeras med avseende på biverkningar, såsom sedering och hudsymtom. Koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 47 kvinnor har den relativa barndosen beräknats till i medel ca 11% (range 2-30%) (1-4,13,15). Plasmakoncentrationer upp till 50 μM har uppmätts (mätningar gjorda hos minst 50 barn) (1-6,12-19) (terapeutiska koncentrationer 10-60 μM). Mer än 80 barn har observerats utan att några negativa effekter har rapporterats (1-10,13-17,20). Barn som exponerats in utero för lamotrigin och hade ammats (n=27) hade möjligen något högre IQ än barn som exponerats men inte ammats (21,22). Allvarlig appné, leverenzymstegring, gulsot, matningsproblem har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn (12,15-17). I ett fall fick ett barn utsättningssymtom vid avbruten amning (11). Lamotrigin metaboliseras huvudsakligen genom glukuronidering, vilket inte har full kapacitet hos nyfödda.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Rambeck B, Kurlemann G, Stodieck SR, May TW, Jurgens U. Concentrations of lamotrigine in a mother on lamotrigine treatment and her newborn child. Eur J Clin Pharmacol 1997;51(6):481-484 PubMed
 2. Tomson T, Öhman I, Vitols S. Lamotrigine in pregnancy and lactation: a case report. Epilepsia 1997;38(9):1039-1041 PubMed
 3. Öhman I, Vitols S, Tomson T. Lamotrigine in pregnancy: pharmacokinetics during delivery, in the neonate, and during lactation. Epilepsia 2000;41(6):709-713 PubMed
 4. Page-Sharp M, Kristensen JH, Hackett LP, Beran RG, Rampono J, Hale TW et al. Transfer of lamotrigine into breast milk. Ann Pharmacother 2006;40(7-8):1470-1471 PubMed
 5. Liporace J, Kao A, DAbreu A. Concerns regarding lamotrigine and breast-feeding. Epilepsy Behav 2004;5(1):102-105 PubMed
 6. Ivana K, Milan G, Blanka K, Hana B. Therapeutic monitoring of lamotrigine during delivery, in the neonatal period, and during lactation. Ther Drug Monit 2007;29(4):477
 7. Gentile S. Lamotrigine in pregnancy and lactation. Arch Womens Ment Health 2005;8(1):57-8. PubMed
 8. Pennell P, Ritchie J, Newport D, Liporace J, Montgomery J, Newman M et al. Pharmacokinetics of lamotrigine excretion into human breast milk. Neurology 2006;66(5;Suppl 2):A72-A73
 9. Berry DJ. The disposition of lamotrigine throughout pregnancy. Ther Drug Monit 1999;21(4):450
 10. Öhman I, Tomson T, Vitols S. Lamotrigine (LTG) pharmacokinetics during delivery and lactation. Ther Drug Monit 1999;21(4):478
 11. Popescu L, Marceanu M, Moleavin I. Withdrawal of lamotrigine caused by sudden weaning of a newborn: a case report. Epilepsia 2005;46(suppl 6):407
 12. Nordmo E, Aronsen L, Wasland K, Småbrekke L, Vorren S. Severe apnea in an infant exposed to lamotrigine in breast milk. Ann Pharmacother. 2009;43:1893-7. PubMed
 13. Newport DJ, Pennell PB, Calamaras MR, Ritchie JC, Newman M, Knight B et al. Lamotrigine in breast milk and nursing infants: determination of exposure. Pediatrics. 2008;122:e223-31. PubMed
 14. Anna Westrup, barnläkare Blekingesjukhuset (personlig kommunikation).
 15. Fotopoulou C, Kretz R, Bauer S, Schefold JC, Schmitz B, Dudenhausen JW et al. Prospectively assessed changes in lamotrigine-concentration in women with epilepsy during pregnancy, lactation and the neonatal period. Epilepsy Res. 2009;85:60-4. PubMed
 16. Precourt A, Morin C. Use of lamotrigine during breastfeeding: descriptive analysis of our population and report of five cases of premature neonates Abstract. Breastfeed Med. 2011;6 (Suppl 1):S-18.
 17. Clark CT, Klein AM, Perel JM, Helsel J, Wisner KL. Lamotrigine dosing for pregnant patients with bipolar disorder. Am J Psychiatry. 2013;170:1240-7. PubMed
 18. Karcirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Drug interaction between lamotrigine and valproic acid used at delivery and during lactation - a case report Abstract. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2011;109:134.
 19. Karcirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Therapeutic monitoring of carbamazepine concentrations in breastfeeding mothers, maternal milk and nursed infants. Ther Drug Monit 2011;33:503-503Abstract.
 20. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
 21. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cognitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr. 2014;168:729-36. PubMed
 22. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Clayton-Smith J, Combs-Cantrell DT, Cohen M et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology. 2010;75:1954-60. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.