Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lansoprazol

Klassificering: 1

Preparat: Lansoprazol Actavis, Lansoprazol Arrow, Lansoprazol Bluefish, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Medical Valley, Lansoprazol Mylan, Lansoprazol Pensa, Lansoprazol ratiopharm, Lansoprazol Stada, Lansoprazol SUN, Lansoprazol Teva, Lanzo, Limpidex, Nixacid, Zoton

ATC kod: A02BC03

Substanser: lansoprazol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. De data som finns för protonpumpshämmare tyder dock på låg övergång i bröstmjölk och lansoprazol har kort halveringstid och låg toxicitet.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 22667, 2004-08-04. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.