Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Latanoprost

Klassificering: 1

Preparat: Latacomp, Latanoprost Actavis, Latanoprost Arrow, Latanoprost Orifarm, Latanoprost Sandoz, Latanoprost STADA, Latanoprost Teva, Latanoprost/Timolol 2care4, Latanoprost/Timolol Pfizer, Latiotim, Monopost, Monoprost, Xalatan, Xalatan®, Xalcom, Xalcom®, Xatabloc

ATC kod: S01ED51, S01EE01

Substanser: latanoprost

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Latanoprosts farmakokinetik innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Latanoprost är strukturellt relaterad till prostaglandinF2alfa, som finns naturligt i bröstmjölk (1,2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 23555, 2008-04-04. PubMed
  2. Shimizu T, Yamashiro Y, Yabuta K. Prostaglandin E1, E2, and F2 alpha in human milk and plasma. Biol Neonate 1992;61(4):222-225. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.