Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lerkanidipin

Klassificering: 3

Preparat: Lercanidipine Orion, Lercastad, Lerkanidipin 2care4, Lerkanidipin Actavis, Lerkanidipin Amneal Nordic, Lerkanidipin Ebb, Lerkanidipin Orifarm, Zanidip, Zanidip®

ATC kod: C08CA13

Substanser: lerkanidipin, lerkanidipinhydroklorid, vattenfri, lerkanidipinhydrokloridhemihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med lerkanidipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.