Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Letrozol

Klassificering: 3

Preparat: Femar®, Letrozol 2care4, Letrozol Abacus Medicine, Letrozol Accord, Letrozol Actavis, Letrozol Arrow, Letrozol Ebb, Letrozol Medical Valley, Letrozol Mylan, Letrozol Orifarm, Letrozol Orion, Letrozol Stada, Letrozol Teva, Letrozole Bluefish, Letrozole Sandoz

ATC kod: L02BG04

Substanser: letrozol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.