Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leuprorelin

Klassificering: 3

Preparat: Eligard, Enanton Depot Set, Enanton® Depot Dual, Enanton® Depot Set, Enantone Depot Dual, Leuprorelin 2care4, Leuprorelin Cross Pharma, Leuprorelin Depot Ebb, Leuprorelin Ebb, Leuprorelin Medartuum, Leuprorelin Orifarm, Leuprorelin Paranova, Leuprorelin Pharmachim, Leuprorelin Sandoz, Leuprostin, Politrate, Procren Depot, Procrin Depot, Prostap Depot

ATC kod: L02AE02

Substanser: leuprorelin, leuprorelinacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.