Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levetiracetam

Klassificering: 2

Preparat: Desitrend, Keppra, Kevesy, Levetiracetam 1A Farma, Levetiracetam 2care4, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Actavis, Levetiracetam Actavis Group, Levetiracetam Aristo, Levetiracetam Bluefish, Levetiracetam Desitin, Levetiracetam Ebb, Levetiracetam Hospira, Levetiracetam Medartuum, Levetiracetam Navamedic, Levetiracetam Orifarm, Levetiracetam Orion, Levetiracetam STADA, Levetiracetam SUN, Levetiracetam Teva, Matever

ATC kod: N03AX14

Substanser: levetiracetam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Om amning inleds bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet kan övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 19 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 16,2 % (1-3). Koncentrationer från icke detekterbara till 20 µmol/L har uppmätts hos 20 barn (etablerat målområde saknas men  intervall inom området 70-270 µM har föreslagits som anfallsförebyggande) (1-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 48 ammade barn (2-4,6). Matningssvårigheter hos tre barn, somnolens, hypotoni, sedering, kräkningar och/eller viktnedgång har rapporterats hos sammanlagt fyra ammade barn och minskad mjölktillgång har rapporterats hos sex ammande kvinnor (1,4-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ylikotila P, Ketola RA, Timonen S, Malm H, Ruuskanen JO. Early pregnancy cerebral venous thrombosis and status epilepticus treated with levetiracetam and lacosamide throughout pregnancy. Reprod Toxicol. 2015;57:204-6. PubMed
  2. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
  3. Tomson T, Palm R, Kallen K, Ben-Menachem E, Soderfeldt B, Danielsson B et al. Pharmacokinetics of levetiracetam during pregnancy, delivery, in the neonatal period, and lactation. Epilepsia 2007;48(6):1111-1116 PubMed
  4. Paret N, Gouraud A, Bernard N, Burel M, Cottin J, Descotes J et al. Long-term follow-up of infants exposed to levetiracetam during breastfeeding: Comparison to a control group. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2014;100:537-538. Abstract.
  5. Krämer G, Hösli I, Glanzmann R, Holzgreve W. Levetiracetam accumulation in human breast milk. Epilepsia 2002;43[Suppl 7]:105
  6. Greenhill L, Betts, Yarrow H, Patsalos P. Breast milk levels of levetiracetam after delivery. Epilepsia 2004;45((suppl 7)):230. Abstract.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.