Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levobupivakain

Klassificering: 1

Preparat: Chirocaine

ATC kod: N01BB10

Substanser: levobupivakain, levobupivakainhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (5). Kliniska data på barn saknas. Levobupivakain är levo-isomeren av bupivakain (1-4). Bupivakain var icke-detekterbart hos ett barn (3). Inga negativa effekter har rapporterats hos 81 ammade barn (1,3,4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:394-7. PubMed
  2. Naulty JS, Osheimer G, Datta S, Weiss JB. Bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for vaginal delivery. Reg Anesth 1983;8(January-March):44-45.
  3. Baker PA, Schroeder D. Interpleural bupivacaine for postoperative pain during lactation. Anesth Analg 1989;69(3):400-402. PubMed
  4. Chang ZM, Heaman MI. Epidural analgesia during labor and delivery: effects on the initiation and continuation of effective breastfeeding. J Hum Lact 2005;21(3):305-314. PubMed
  5. Bolat E, Bestas A, Bayar MK, Ozcan S, Erhan OL, Ustundag B. Evaluation of levobupivacaine passage to breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Int J Obstet Anesth. 2014;23(3):217-21. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter