Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levodopa

Klassificering: 2

Preparat: Carbidopa And Levodopa, Carbidopa/Levodopa Fair-Med, Dazonay, Duodopa®, Flexilev, Lecigon, Levocar, Levodopa/Benserazid 2care4, Levodopa/Benserazid Ebb, Levodopa/Benserazid Orifarm, Levodopa/Benserazid ratiopharm, Levodopa/Carbidopa Accord, Levodopa/Carbidopa ratiopharm, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, Madopar, Madopar Depot, Madopar Quick, Madopar Quick mite, Madopark®, Madopark® Depot, Madopark® Quick, Madopark® Quick mite, Pentiro, Sastravi, Sinemet, Sinemet®, Sinemet® Depot, Sinemet® Depot Mite, Stalevo®

ATC kod: N04BA02, N04BA03

Substanser: levodopa

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms som måttlig.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Den relativa barndosen beräknas till cirka 3 %. Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1). Levodopa kan minska mjölkproduktionen hos modern.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Thulin P C, Woodward W R, Carter J H, Nutt J G. Levodopa in human breast milk: clinical implications. Neurology 1998;(50):1920-1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.