Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levokabastin

Klassificering: 1

Preparat: Livocab, Livostin

ATC kod: R01AC02, S01GX02

Substanser: levokabastin, levokabastinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Levokabastinnivån är normalt mycket låg hos den behandlade modern (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Levokabastin (Livostin) Pruduktresumé (SPC). McNeil

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter