Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levomepromazin

Klassificering: 3

Preparat: Levomepromazin, Levomepromazine Orion, Neurocil, Nozinan, Nozinan®

ATC kod: N05AA02

Substanser: levomepromazin, levomepromazinembonat, levomepromazinhydroklorid, levomepromazinmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken kan inte bedömas på grund av bristande dokumentation, varför amning avrådes. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna beräknas den relativa barndosen till högst 0,8 % (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ohkubo T, Shimoyama R, Sugawara K. High performance liquid chromatographic determination of levomepromazine in human breast milk and serum using solid phase extraction. Biomed Chromatogr 1993;7(4):227-228. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.