Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levonorgestrel - akut p-piller

Klassificering: 2

Preparat: Frivelle, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, NorLevo, Postinor

ATC kod: G03AD01

Substanser: levonorgestrel

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar om amning undviks de första åtta timmarna efter intag.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 13 % (1). Ingen påverkan på bröstmjölksproduktionen kunde påvisas hos 428 kvinnor efter intag av postkoital antikonception med levonorgestrel (1.5 mg) (2-4). Vid användande av levonorgestrel som postkoital antikonception (1.5 mg) bör amning ske innan tablettintag, och för att minimera exponering hos barnet bör amning undvikas de första åtta timmarna efter intaget (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Gainer E, Massai R, Lillo S, Reyes V, Forcelledo ML, Caviedes R et al. Levonorgestrel pharmacokinetics in plasma and milk of lactating women who take 1.5 mg for emergency contraception. Hum Reprod 2007;22(6):1578-84. PubMed
  2. Polakow-Farkash S, Gilad O, Merlob P, Stahl B, Yogev Y, Klinger G. Levonorgestrel used for emergency contraception during lactation-a prospective observational cohort study on maternal and infant safety. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013;26(3):219-21. PubMed
  3. Shaaban OM, Abbas AM, Mahmoud HR, Yones EM, Mahmoud A, Zakherah MS. Levonorgestrel emergency contraceptive pills use during breastfeeding; effect on infants' health and development. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-5. PubMed
  4. Shaaban OM, Hassen SG, Nour SA, Kames MA, Yones EM. Emergency contraceptive pills as a backup for lactational amenorrhea method (LAM) of contraception: a randomized controlled trial. Contraception. 2013;87(3):363-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.