Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levotyroxin

Klassificering: 1

Preparat: Armour Thyroid, Eltroxin, Euthyrox, Levaxin 0,1 mg u/lactose, Levaxin utan lactos, Levaxin®, Levothyroxin, Levothyroxine Sodium, Levothyroxine Sodium App, Levotyroxin Nycomed, L-Thyrox HEXAL, L-Thyroxin, L-Thyroxin AL, L-Thyroxin Aventis, L-Thyroxin Henning, L-Thyroxin Henning® Inject, L-Thyroxine Christiaens, Nature Throid, Novothyral, SYNTHROID, Thyroid Erfa, Tirosint

ATC kod: H03AA01, H03AA03

Substanser: levotyroxin, levotyroxinnatrium (hydrat), levotyroxinnatrium, vattenfritt

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Levotyroxin utsöndras i bröstmjölk i låg grad (1,2,3,4,5). Den låga koncentrationen anses ej vara tillräcklig för att häva effekten av hypotyroidism hos spädbarn. Påverkan på barn med normal tyroideafunktion är osannolik, då feedback-reglering kan förväntas. (2)

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. van Wassenaer AG, Stulp MR, Valianpour F, Tamminga P, Ris Stalpers C, de Randamie JS, van Beusekom C, de Vijlder JJ.The quantity of thyroid hormone in human milk is too low to influence plasma thyroid hormone levels in the very preterm infant.Clin Endocrinol (Oxf). 2002 May;56(5):621-7. PubMed
  2. Mizuta H, Amino N, Ichihara K, Harada T, Nose O, Tanizawa O, Miyai K.Thyroid hormones in human milk and their influence on thyroid function of breast-fed babies. Pediatr Res. 1983 Jun;17(6):468-71. PubMed
  3. Sato T, Suzuki Y. Presence of triiodothyronine, no detectable thyroxine and reverse triiodothyronine in human milk. Endocrinol Jpn. 1979 Aug;26(4):507-13. PubMed
  4. Schaefer, C., Peters, P. and Miller, R.K. Drugs during pregnancy and lactation . 2nd ed. 2007.
  5. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.