Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lidokain

Klassificering: 1

Preparat: Denela, Depo-Medrol cum lidocain, Depo-Medrol® cum lidocain, Doloproct, Emla, EMLA®, Instillagel®, Lidocaine Accord, Lidocaine Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride oral topical solution, USP (viscous) 2%, Lidocaine Viscous 2%, Lidodan Viscous, Lidoderm, Lidokain APL, Lidokain Ebb, Lidokain Mylan, Lidokain/Prilokain Alternova, Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb, Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL, Lidokainhydroklorid APL, Maxilene, Oraqix, pms-Lidocaine Viscous 2%, Rocephalin® med lidokain, Tapin, Triolif Apelsin, Triolif Honung & Citron, Triolif Mint, Versatis, Versatis®, Xylocain, Xylocain Dental Adrenalin, Xylocain Pumpspray, Xylocain®, Xylocain® adrenalin, Xylocain® utan konserveringsmedel, Xylocain® viskös, Xylocain-Adrenalin, Xylocaine, Xylocaine 1% with Adrenaline 1:200,000., Xylocaine 2% Viscous, Xylocaine visqueuse, XYLOCAINE® VISCOUS 2%, Xylocard, Xyloproct®

ATC kod: C01BB01, C05AA01, C05AA08, D04AB01, H02AB04, J01DD54, N01BB02, N01BB20, N01BB52, R02AA20, S01JA51

Substanser: lidokain, lidokainhydroklorid (monohydrat), lidokainhydroklorid, vattenfri

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till högst 2,5 % (1,2,3,4,5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 14 ammade barn vars mödrar fått lidokain epiduralt (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Zeisler JA, Gaarder TD, De Mesquita SA. Lidocaine excretion in breast milk. Drug Intell Clin Pharm 1986;20(9):691-693 PubMed
  2. Lebedevs TH, Wojnar-Horton RE, Yapp P, Roberts MJ, Dusci LJ, Hackett LP et al. Excretion of lignocaine and its metabolite monoethylglycinexylidide in breast milk following its use in a dental procedure. A case report. J Clin Periodontol 1993;20(8):606-608. PubMed
  3. Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:394-7. PubMed
  4. Dryden RM, Lo MW. Breast milk lidocaine levels in tumescent liposuction. Plast Reconstr Surg 2000;105(6):2267-2268. PubMed
  5. Giuliani M, Grossi GB, Pileri M, Lajolo C, Casparrini G. Could local anesthesia while breast-feeding be harmful to infants? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32(2):142-144. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.