Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linagliptin

Klassificering: 3

Preparat: Glyxambi, Jentadueto, Trajenta

ATC kod: A10BD11, A10BD19, A10BH05

Substanser: linagliptin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter